Sunday, December 20, 2015

'Bicara Antologi Puisi Sebuah Polygenre'
'Bicara Antologi Puisi Sebuah Polygenre' anjuran DPMP pada 19.12.2015 di Auditorium JKKN, Kuantan - Datuk Rahman Saari dan Datuk Ahmad Said mengupas sajak-karya Azam Abd Rahman .... terima kasih.....