Saturday, October 17, 2009

hidup bukan kerana doa

hidup bukan
kerana doa
mati bukan
kerana sumpah ???

No comments: