Thursday, October 8, 2009

nota kecil pada talian panas


memang susah
untuk bersuara atau menyampai pesan
kerana talian ini panas
sebagaimana diujung disana
yang masih terasa bahangnya,
lalu dimana hendak di curah rasa
atau menyampaikan kata
selain mengharap sedikit nasib
agar menjadi lebih baik
supaya ruang akan terbuka
untuk menyambut kata
menyambung bicara....


No comments: